Kalkulačka oceňování dřevin je dostupná na adrese http://www.ocenovanidrevin.nature.cz.